בישיבה שהתקיימה אצל שר החקלאות, בנוכחות נציגי החקלאים, סיטונאים ויועצים משפטיים, הוצגה יוזמה של ארגון מגדלי ירקות, להפעיל חקיקה נגד התופעה של מכירת תוצרת ירקות טרייה מתחת למחיר הקנייה מהחקלאי.
תקוותנו היא שיצטרפו ליוזמה זו שאר מועצות הייצור החקלאיות וגופים אחרים הנפגעים מתופעה דומה. תופעה זו מביאה להונאת הציבור לגבי המחירים הריאליים של התוצרת, לתחרות לא הוגנת במסחר ולהרס שוק חופשי של ביקוש והיצע.
הנפגעים העיקריים מתופעה זו הם כל העוסקים בסביבת הסחר בירקות, כולל סיטונאים, קמעונאים וסוחרים, ובעקיפין מביא הדבר לזילות המוצרים ולנזקים עקיפים לחקלאים.
יוזמת החקיקה נובעת בעיקר ממבצעי הוזלה ברשתות השיווק, המנצלות לצורך זה את כוחן המסחרי, ובהסוואה של מחירים זולים בירקות הן ממתינות לקונים שיגדילו את קנייתם בשאר המוצרים.
החקלאים זועקים, אך בחנויות הירק והפרי, בשווקים הפתוחים ובשוק הסיטוני עומדים חסרי אונים מול התופעה הקשה, הפוגעת במסחר הוגן ותחרותי.
אין לנו העדפות, וכל מערכות השיווק חשובות וחיוניות, הרשתות, השוק הסיטוני, השווקים הפתוחים, חנויות הירק והפרי, בכל מקום ברחבי הארץ. לכן, יש לשכנע את הרשתות לחדול מהוזלת המוצרים, אם אפשר בהסכמה, ולא – נפעל במלוא המרץ למנוע מצב כזה באמצעות חקיקה.
                                                                                                                                                 מאיר יפרח