איש יקר הלך לעולמו

בשם צוות מדריכי הירקות ועובדי שה"מ, אנו משתתפים בצער משפחת בלייר והתאחדות חקלאי ישראל על מותו של יוסטה בלייר, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ובעבר מזכיר ארגון מגדלי ירקות.

הכרתי את יוסטה כמזכיר ארגון מגדלי ירקות וגם בתפקידיו האחרים. יוסטה היה בין המובילים והמעודדים את פיתוח ענף הירקות, באמצעות הכנסת טכנולוגיות מתקדמות. במסגרת תפקידו כמזכיר הארגון פעל יוסטה רבות לעידוד כניסתו של ענף הירקות לתנאים מוגנים, בתי צמיחה ובתי רשת, ועל זאת הייתה גאוותו. בין הפרויקטים שיוסטה ליווה ועודד: חיזוק הגידול ליצוא, תמיכה בגידול עגבניות בתנאים מוגנים, עידוד פרויקט הפלפל האדום ועוד. יוסטה היה חבר בצוות שלמד ודאג להקמת שישה משקי מודל של ירקות ופרחים בטכנולוגיה מתקדמת, תוך תמיכה בהכנסת גידולים חדשים, כגון מלון השרנטה ואחרים.

ליוסטה היו דעות מקצועיות מבוססות וברורות, בנוסף לכושרו הניהולי, שהעמידו אותו בשורת המחליטים במערכת החקלאית. הוא אהב לסייר וגם לתעד את שעיניו רואות באמצעות צילומים מרשימים.

יוסטה ביטא הערכה רבה לשירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) כמערכת הדרכה ציבורית, ובזכות מעמדו נבחר כחבר בוועדת פרופ' לבנון, לבחינת אופן הפעלת שה"מ בעקבות השינויים התקציביים וצמצום כוח האדם. ליוסטה היו דעות נחרצות לגבי חיוניותה וחשיבותה של מערכת ההדרכה לחקלאות ישראל.

התצלום המצורף הוא מהסיור של מזכירות התאחדות חקלאי ישראל ביום א', 3.8.08,   במשקי חקלאים מהמגזר הערבי.

יהיה זכרו ברוך.

עומר זידאן

סגן מנהל שה"מ למקצוע