לפניכם גיליון ה-200 של מבזק ירקות, קרוב ל-17 שנה מאז יצא הגיליון הראשון. בתקופה ארוכה זו עברנו שינויים רבים בחקלאות בכלל ובענף הירקות בפרט.

ענף הירקות צמח והתפתח בכל ערוציו, בשוק המקומי, בתעשייה וביצוא. זנים וצבעים חדשים נכנסו לשוק והתקבלו באהדה רבה על-ידי ציבור הצרכנים. הוכנסה ההדברה המשולבת והופחת השימוש בחומרי הדברה. טכנולוגיות וחידושים שולבו בענפים השונים. מחברת יצוא אחת מייצאים כיום באמצעות חברות יצוא רבות. ענפים רבים עברו משטח פתוח למבנים. בשטח הפתוח התפתח המיכון בגידולים השונים. חל פיתוח מדהים בבתי האריזה, במערכות השטיפה והמיון. המגדלים עובדים על-פי תקני איזו. ענף השתלנות התפתח, נעשות הרכבות, והשתפרה איכות השתיל. השוק הסיטוני עבר מתל אביב לאתר זמני בצריפין ומחכים להעברתו לאתר הקבוע במסובים. מועצת הירקות התפרקה והתאחדה למתכונת של מועצת הצמחים ועברה למתכונת חדשה ללא ענף הפרחים. שה"מ מקרטע ומנסים לשפר. תקציבי המו"פ קטנו ועברו למימון גופים אחרים. תקציב ההשקעות קטן. נושא המחסור בעובדים ממשיך להעסיק אותנו כל השנים, תוך הגברת ההתנכלות לחקלאים. יש בעיות מים קשות, התפלה מאוחרת והחלטות שגויות של האוצר. המגדלים הקטנים יוצאים מהמערכת ואת מקומם תופסות התארגנויות גדולות. נושא חלוקת המים והקרקע גדול על משרד החקלאות. אשראי בערבות המדינה נכשל. העברת תוצרת לעזה מוגבלת באופן שלומיאלי. מזג-האוויר ממשיך וימשיך לתעתע בנו, כולל קרה קשה בשנה האחרונה.

כל אלה ועוד שינויים רבים ליוו אותנו מהגיליון הראשון ועד גיליון 200, ונכון להיום ימשיכו וילוו אותנו גם בהמשך.

נקווה שלפחות מגיליון 201 ואילך תהיה לנו אוזן קשבת בממשלה, כי מה שקשור בקובעי המדיניות זוחל, בעוד מגדלי הירקות מתקדמים ומתמקצעים בצעדי ענק.

בהצלחה.

מאיר יפרח