6.5.2007
מבזק ירקות מס' 184 – מרץ אפריל 2007
עומר זידאן, סגן מנהל שה"מ למקצוע

הסכנה בגילוי או במציאת שאריות חומרי הדברה או רעלים בתוצרת החקלאית בכלל ובירקות בפרט מהווה רמזור אדום אצל המגדלים.

החקלאים נזהרים מגילוי כזה ועושים כל מאמץ לעמוד בדרישות האיכות המתבקשות, במיוחד בהקשר של מציאת שאריות חומרי הדברה בתוצרת המשווקת.

רגישות זו היא נחלת כל המגדלים, הן לשוק המקומי והן ליצוא. בגידולים ליצוא קיימת בקרה בתחום זה, וישנה דרישה לתיעוד הפעילות החקלאית, בעיקר של משטרי הריסוס, כולל מועד אחרון של הטיפול לפני האסיף/הקטיף, שם החומר וריכוזו ועוד. אני מניח שבעתיד תהיה זו גם נחלת מגדלי הירקות לשוק המקומי, וכמובן שהתיעוד והשקיפות בתהליכי הייצור הם בסופו של דבר לטובת המגדלים.

הסיכון במציאת שאריות מהווה אמצעי הרתעה לכל מגדל ולכל יצרן של תוצרת חקלאית, ויש לציין כי המגדלים נמצאים במודעות מספקת לנחיצות העמידה בסטנדרטים שנקבעו במסגרת המותרת, והכוונה "בהתאם לתווית".

התווית היא למעשה היעד שהחקלאים נדרשים לעמוד בו. המשימה אינה קשה, ועובדה שביצוא החקלאי בכלל וביצוא הירקות בפרט, אשר עומד על כ-480 אלף טונות ירקות, שנשלחו ליצוא בשנת 2006, לא נתפסו מגדלים עם שאריות חומרי הדברה. כאשר אומרים לא נתפסו, הכוונה שלא נמצאו שאריות או שפשוט התוצרת נקייה משאריות ועומדת בסטנדרטים הבינלאומיים, אשר נקבעו על-ידי הגורמים הרשמיים והמקובלים על רשתות השיווק הבינלאומיות.

יש לציין כי לא לכל הגידולים ולא לכל הפגעים קיימות המלצות הדברה המעוגנות בתווית, המאפשרת למגדל חופש פעולה ועמידה בדרישות בריאות הציבור. לכן, ייעשה מאמץ להביא להכללת מרבית גידולי העלים ופגעיהם בתוויות מאושרות, כדי להימנע מאי עמידה בדרישות החוק.

כמו-כן, קיימים פערים טכנולוגיים, הנחוצים בתהליכי הייצור לשוק המקומי, כגון ציוד ומיכון עזר, בתי אריזה תקניים, בתי קירור ועוד. צריך למצוא את המסלול המאפשר תמיכת ממשלה במימון ההשקעות הנדרשות לתהליכי הייצור גם בשוק המקומי.

היצוא קיים במרבית גידולי הירקות הטריים: עגבניות בכל המגוון, תות-שדה, תבלינים לסוגיהם, פלפל בכל הצבעים והצורות, סלרי, מלונים, מלפפונים, קישואים, בטטות, תפוחי-אדמה, גזר ועוד שאר ירקות. הדרישות המלוות גידולים אלה צריכות לשמש נר לרגל כל מגדל ולהוות דגל גם בייצור לשוק המקומי.

מכאן שכולנו, המערכת מקצועית, ההדרכה, ארגון המגדלים וענף הירקות במועצת הצמחים, יחד עם המגדלים והמשווקים בשוק המקומי, צריכים להוביל ולהנהיג שאפשר אחרת, כי השוק המקומי לא פחות חשוב מהשווקים בחו"ל.

בקרוב יארגן שירות ההדרכה והמקצוע – שה"מ, כצעד ראשון בתהליך ההטמעה, יום עיון בנושא שאריות חומרי הדברה למגדלי תבלינים וירקות עליים לשוק המקומי. מטרתו למנוע פערים בתחום זה, במידה שקיימים, בין הסטנדרטים של הייצור ליצוא לבין הסטנדרטים לייצור לשוק המקומי.