בית המשפט העליון נתן אישור נוסף להחלטה לא לפצות את מגדלי תפוחי-האדמה

18.6.2006

בית המשפט העליון, ברוב של תשעה שופטים נגד שניים, אישר ביום 11.5.06 מחדש כי מגדלי תפוחי-האדמה לא יקבלו פיצוי עבור פתיחת השוק ליבוא מהרשות הפלשתינית, בעקבות הסכם קהיר שנחתם ב-1994. בעקבות ההסכם, חתם ארגון מגדלי ירקות על הסכם עם הממשלה, שעל-פיו נקבע פיצוי למגדלים. לגבי מגדלי תפוחי-אדמה, נקבע הסדר מיוחד של פיצוי הדרגתי.

בפועל לא קיבלו מגדלי תפוחי-האדמה את הפיצויים. לאחר שבשנת 1997 התברר שלא היה יבוא של תפוחי-אדמה משטחי הרשות הפלשתינית, נטען כי המגדלים לא נפגעו מחשיפת הענף לפתיחת השוק, ולכן אינם זכאים לפיצוי.

שנים רבות נמשך הדיון המשפטי בנושא בערכאות השונות. לבסוף, בינואר 2005 דחה בית המשפט העליון את ערעור המגדלים, תוך שהוא התבסס בפסק דינו על הלכה משפטית קודמת, בעניין אחר, שעל-פיה נקבע כי בתי המשפט יכולים לפרש את החוזה על-פי אומדן דעת הצדדים, משמע כוונת הצדדים בעת חתימת החוזה, וגם על בסיס המטרה האובייקטיבית של החוזה.

 

ארגון מגדלי ירקות הגיש בקשה לדיון נוסף בנושא בבית המשפט העליון, ואכן הבקשה נתקבלה וההחלטה נדונה מחדש, הפעם בפני תשעה שופטי העליון. לדאבוננו, כאמור, בהחלטת הרוב שבו השופטים ואישרו את ההחלטה הקודמת של בית המשפט העליון, והמגדלים לא יפוצו.