תביעות על נזקי סגירת השמים

8.9.2005

חקלאים, שנגרמו להם נזקים כתוצאה מחוסר בכוח אדם שמקורו במדיניות השמים הסגורים שנקטה ממשלת ישראל, הגישו תביעות באמצעות משרד עורכי הדין חיימסון, סודאי ושות'. כל התביעות הוגשו לבית משפט השלום באשקלון, והן מתבררות כמקשה אחת. המדינה הגישה כתב הגנה, בו כפרה בחבותה, בטענה העיקרית שהמדינה זכאית לשנות מדיניות מבלי שחלה עליה חובה לפצות בגין נזקים שנגרמו בשל כך.

בדיון שהתקיים בתיק, בפני כבוד השופט דורון חסדאי, החליט השופט כי מן הראוי להכריע, בראש ובראשונה, בסוגייה המשפטית המשותפת לכל התיקים, שהיא האם חלה על המדינה חובה לפצות בגין נזק שנגרם למי שהסתמך על מדיניות הממשלה, וזאת כאשר הממשלה משנה מדיניות. כלומר, בית המשפט יכריע בשאלה, האם המדינה חייבת לפצות את החקלאים על הנזק שנגרם להם בשל כך שלא נתאפשר להם לקבל את העובדים הזרים, שלגביהם קיבל כל אחד ואחד מהם ויזות כדין, כאשר הסיבה שלא נתאפשרה הגעתם ארצה של העובדים הזרים היא שינוי במדיניות הממשלה. בית המשפט ביקש לקבל תצהירים מהחקלאים שהעסיקו כתוצאה מכך עובדים בהיקף נמוך ממה שהותר להם, בהנחה כי רק לחקלאים אלה נגרם נזק לכאורה כתוצאה מהתנהגות הממשלה.

הדיון בתביעות נקבע לחודש נובמבר הקרוב.