אודות ארגון מגדלי ירקות

ארגון מגדלי הירקות נוסד בשנת 1934 ומייצג את מגדלי הירקות בישראל.

גידול הירקות בישראל הינו מן המתקדמים בעולם, כאשר מרבית הזנים אוקלמו במו"פים ובמשקי מודל. היקף היבולים לשטח בישראל הוא בין הגבוהים בעולם.

 • מטרותיו העיקריות של הארגון:
 • ייצוג האינטרסים של מגדלי הירקות בישראל, להבטחת פרנסתם ההוגנת והיציבה
 • הבטחת רווחיות מרבית לענף
 • ייצוג המגדלים כלפי המוסדות השונים
 • עידוד מערך היצוא וטיפוחו
 • עידוד פרויקטים חדשים בענף
 • טיפול בנושא כוח-אדם, בעיקר עובדים זרים
 • הפעלת ועדות מגדלים מקצועיות, לליבון הבעיות השוטפות בענפים השונים

ארגון מגדלי הירקות מייצג את חבריו מול מוסדות הממשלה, התאחדות חקלאי ישראל, מועצת הירקות, שה"מ, מוסדות המחקר, השירותים להגנת הצומח, אגרקסקו ויתר הגופים המייצאים, הגופים המבטחים, תנועת ההתיישבות.

נושאים העומדים על הפרק

 • מגיבוש מדיניות ארוכת -טווח בנושאי פיתוח, מחקר, הדרכה והשקעות, לקידום השיווק וליצוא, תוך מתן עדיפות לטכנולוגיה הדורשת מיעוט ידיים עובדות
 • מפיתוח וקידום שוק הירקות המקומי
 • מיצירת יציבות מקסימאלית למגדלים באמצעות הפעלת רשת בטחון, למניעת זעזועים בענף
 • מביטוח עלויות ייצור ואובדן הכנסה, כנגד סכנות הטבע, תוך שאיפה לביטוח הענף באופן מרוכז
 • מטיפול בנושא הרפורמה במים בהתאם לייצור, המחסור במים ומחירי המים לסוגיהם
 • מאבק בירידת רווחיות הענף והגדלת התמיכה בהשקעות בשוק המקומי וביצוא
 • העמדת הון חוזר באמצעות מועצת הירקות, לכל המגדלים והגידולים
 • טיפוח גידולים חדשים וסיוע לאזורי גידול חדשים, לפרויקטים ולגידולים חדשים בענף
 • טיפול במחסור בכוח- אדם
 • הבטחת עתידו של המגדל לעת פרישתו מן הענף (זכויות פנסיה)
 • ייצוג משפטי למול כל המוסדות
 • עריכת בוררות מוסכמת באמצעות ועדת בוררות
 • ריכוז מידע לצורך הפצתו למגדלים